Forside

FDV-tjenester som gir resultater

FDV er en vanlig forkortelse for forvaltning, drift og vedlikehold som brukes i forbindelse med bygg og anlegg. Det er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader gjennom en bygnings eller et anleggs totale levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller riving. Slike kostnader kalles FDV-kostnader.

Våre tjenester

Våre referanser

Vi har kunder over hele landet

Forside

Om oss

Besøksadresse:
Dronningensgate 49

Postadresse:
Dronningensgate 49, 8514 Narvik

Telefon:
907 45 729

E-post:
post@fdvcompagniet.no

Om oss

Hva er FDV?

FDV er en vanlig forkortelse for forvaltning, drift og vedlikehold som brukes i forbindelse med bygg og anlegg. Det er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader gjennom en bygnings eller et anleggs totale levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller riving. I de siste årene har begrepet blitt utvidet til FDVU. U står for utvikling – og handler om å ta høyde for oppgraderinger underveis i levetiden til byggeprosjektet for å etterkomme nye krav.

Hvorfor FDV?

Ifølge plan- og bygningslovens stilles det krav om at det skal foreligge tilstrekkelig dokumentasjon over byggverkets, herunder byggeproduktenes, egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget. FDV kan på sett og vis sies å være en bruksanvisning for bygget. Av dokumentasjon så fremkommer det hvordan produkter og overflater skal rengjøres og vedlikeholdes, hvilke betjening og servicebehov tekniske installasjoner skal ha og anvisninger for bruk av bygget generelt. Derfor er denne type informasjon viktig, for å kunne gjennomføre drifts - og forvaltningsoppgaver på bygget og ivareta byggets forventede levetid.