Sandsli bo- og aktivitetssenter

Sandsli bo- og aktivitetssenter

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

SANDSLI BO- OG AKTIVITETSSENTER

Sandsli bo- og aktivitetssenter har 120 sykehjemsrom fordelt på tolv bogrupper med felles stuer og kjøkken på plan 2 og 3. På plan 4 ligger 30 omsorg pluss-leiligheter.

Sandsli bo- og aktivitetssenter er spesielt tilrettelagt for demente beboere, med blant annet sansehager og aktivitetssenter. Universell utforming har vært et gjennomgående tema i hele prosessen.

Det har vært viktig å ha fokus på trivsel og dagslys og utsyn for beboere og ansatte, romslige trafikkarealer, bevisst bruk av farger, og innvendig kunstnerisk utsmykking tilpasset byggets ulike rom og farger. Innvendige og utvendige materialer er av høy kvalitet, med blant annet båndtekking på tak og platekledning i kombinasjon med lys tegl i fasadene.

Tomten skråner noe oppover mot øst og i hele den østlige delen av plan 1 ligger en større parkeringskjeller under terreng.

I andre etasje med direkte utgang på terreng mot øst ligger sansehagene Frukthagen og Bærhagen. Oppover i etasjene er det utgang til større terrasser fra fellesstuene. På byggets sørside er det en stor terrasse i andre etasje. Det blir 180-190 årsverk ved Sandsli bo- og aktivitetssenter.

FDVcompagniet er engasjert av Constructa Entreprenør for å ivareta rollen som FDV-koordinator. Vi er takknemlig for tilliten og vil involvere vår kompetanse til det beste for totalentreprenør og byggherre.

Oppdragsgiver:
Constructa Entreprenør

Entreprisestørrelse:
788 mill

Rolle i prosjektet:
FDV Koordinator