Byggherre

En god FDV-dokumentasjon fungerer på samme måte som en god brukerveileder eller bruksanvisning til byggeprosjektet.

De ansatte i FDVcompagniet er spesialister på dokumentasjon. Vi tilbyr de beste løsningene og hjelper med å hente inn all nødvendig dokumentasjon slik at bygget kan tas i bruk. Den fremtidsrettede byggherre etterspør gode «bruksanvisninger» på hvordan bygget fungerer.

Hvorfor bruke profesjonell hjelp?

Ifølge seniorrådgiver Gunnar Slinning Østad i Undervisningsbygg vil det koste deg 20 kroner per kvadratmeter, hvert år, hvis du ikke har en fullstendig FDVU-dokumentasjon.

Hvis et byggverk skal fungere, må de som skal forvalte, drifte og vedlikeholde bygget ha kunnskap om byggverkets egenskaper.

Et nytt moderne bygg i dag er så kompleks at man som drifter av bygget er nødt til å sette seg inn i systemer og hvordan de faktisk fungerer. Gjennom god dokumentasjon vil man ha full kontroll på bygget til enhver tid. Da uten å være avhengig av hukommelsen og kompetansen til en enkeltperson.

Hva innebærer prosjektstøtte fra FDVcompagniet AS?

Våre tjenester innebærer:

  • Kvalitativ gjennomgang og kontroll av FDV dokumentasjon utarbeidet av entreprenør. Inkluderer utarbeidelse av rapport med oppfølgingspunkter, oppfølging for byggherre mot entreprenør før overlevering.
  • Rådgivning av byggherreombud og PA, samt forvalter hos Byggherre.
  • Utleie av dokumentkontroller.
  • LCC, livssykluskostnader.
  • Systematisering og digitalisering av dokumenter i arkiv og minnepenner.
  • Oppdatering av O-planer, rømningsplaner og eksisterende brannplaner etc.

Gjennom god kontroll av dokumentasjon vil du enkelt kunne sette opp

  • langsiktige vedlikeholdsplaner som sparer deg for ubehagelige overraskelser
  • spesialtilpassede sjekklister etter dine egne behov
  • systemer hvor du finner frem dokumenter knyttet til prosjektet
  • brannsikkerhetssystemer som faktisk fungerer.

Når myndighetene kommer på tilsyn vil du sørge minimalt med avvik.

Vi hjelper deg med å etablere et FDV-system skreddersydd ditt behov. Vi er et frittstående rådgivningsselskap, som alltid søker den optimale løsningen – for kunden.