Entreprenør

Det kreves mer og mer av deg som entreprenør når du skal overlevere et byggeprosjekt.
Alt skal dokumenteres.

Til dette kreves gode rutiner, sylskarp kontroll og moderne digitale verktøy.

De ansatte på FDVcompagniet er spesialister på dokumentasjon. Vi tilbyr de beste løsningene og vi hjelper deg med å hente inn all nødvendig dokumentasjon for at ferdigmeldingen skal kunne signeres.

Hvorfor bruke profesjonell hjelp?

Mange entreprenører utfører i dag dokumentasjonsarbeidet selv. Men i takt med endringer i lovhjemmel, forskrifter, standarder og best praksis på området, øker sjansen for at du mister oversikten. Den fremtidsrettede byggherre etterspør  gode «bruksanvisninger» på hvordan bygget fungerer.

Hva innebærer prosjektstøtte fra FDVcompagniet AS?

Våre tjenester innebærer etablering, koordinering og strukturering.

  • Vi koordinerer dokumentasjonen fra alle som er involvert i prosjektet. Vi følger opp alle de som er involvert på ulike kontrakter og sørger for at de rapporterer rett informasjon til rett sted.
  • Vi kontrollerer prosjektet ditt opp mot alle gjeldende krav. Du får jevnlig rapporter som gir deg en oversikt over kvaliteten på leveransene du har bestilt fra de ulike entreprenørene.
  • Vi strukturerer informasjon – hvis du ligger bakpå. Vi samler informasjonen og strukturerer den, slik at også FDVU-leveransen holder samme kvalitet som resten av byggeprosjektet.

Hvordan lykkes du med FDV-dokumentasjon?

I første rekke trenger du et datasystem som er tilpasset ditt prosjekt. Vi er en uavhengig aktør – som anbefaler det beste etter ditt behov.

Vi tilbyr kursing i standarder og metoder knyttet til det å starte opp og gjennomføre FDVU-dokumentasjon.

Ta kontakt med oss – vi lager gjerne et uforpliktende tilbud, som garantert vil lønne seg på lang sikt.