Om oss

FDVcompagniet er et frittstående rådgivnings-/konsulent selskap som leverer tjenester innen FDV-dokumentasjon til entreprenør og byggherre innen offentlig og privat sektor.

LOKALISERING

Vårt hovedkontor er i Narvik, og ellers er vi fordelt med avdeling i Bodø og Tromsø.

VISJON

Vår visjon er å være den foretrukne leverandør av tjenester innen FDV-dokumentasjon og bidra til en effektiv forvaltning av bygg og eiendommer.

FOKUS OMRÅDER

Vårt fokus er relatert til kvalitativ kontroll, kompetanse og effektivitet i dokumentasjonsprosessen, samt etterlevelse av gjeldende lover, forskrifter og standarder.

Vi tilbyr flere tjenester som:

  • Kurs/opplæring
  • Løpende tjenester/ajourhold oppdateringer
  • Formidling av programvare
  • Andre tjenester

MARKED

Vårt markedsområde er hele landet. Vi tilbyr våre tjenester til byggeprosjekter fra Nord til Sør.

KUNDER

Våre kunder er innen privat og offentlig sektor:

  • Entreprenører innen bygg og anlegg (Nye bygg, rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg)
  • Byggherre, bygg eier.
  • Eiendoms – og utviklingsselskaper.
  • Andre (Forvaltningsselskaper, boligbyggelag/borettslag mv.)