Dåfjord settefiskanlegg

Dåfjord settefiskanlegg

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

DÅFJORD SETTEFISKANLEGG

Dette skal bli et av verdens største og mest moderne settefiskanlegg med resirkuleringsteknologi. Anlegget er lukket, og henter ferskvann fra fjellet og sjøvann fra 40-meters dybde. Avfallsstoffer filtreres ut før avløpsvann kanaliseres ut på 23-meters dyp i Dåfjorden.

Anlegget bygges der det tidligere fiskebruket i Dåfjord stod. Over fjorden bygges det et nytt vannanlegg fra Monsevannet som skal forsyne anlegget.

Det nye settefiskanlegget i Dåfjord vil produsere inntil 10 millioner smolt med en størrelse opp mot 400 gram. Det er også planlagt et resirkuleringsanlegg, og totalt får anlegget et karvolum på 16.350 kubikkmeter.

Pilar Entreprenør er totalentreprenør i prosjektet og har i samarbeid med Overhalla Betongbygg og ScaleAQ ansvar for oppføring av bygg og prosessanlegg. Prosjektet startet opp i tredje kvartal 2019, og har planlagt ferdigstillelse i tredje kvartal 2021.

FDVcompagniet er engasjert av Pilar Entreprenør for å ivareta rollen som FDV-koordinator. Vi er takknemlig for tilliten og vil involvere vår kompetanse til det beste for totalentreprenør og byggherre.

Oppdragsgiver:
Pilar Entreprenør

Entreprisestørrelse:
750 mill

Rolle i prosjektet:
FDV Koordinator