Om oss

Om oss

Besøksadresse:
Dronningensgate 49

Postadresse:
Dronningensgate 49, 8514 Narvik

Telefon:
907 45 729

E-post:
post@fdvcompagniet.no

FDVcompagniet AS

FDVcompagniet er et frittstående rådgivnings-/konsulent selskap som leverer tjenester innen FDV-dokumentasjon til entreprenør og byggherre innen offentlig og privat sektor.

LOKALISERING

Vi har moderne kontor lokaler, med gode møtefasiliteter sentralt i Narvik.

VISJON

Vår visjon er å være den foretrukne leverandør av tjenester innen FDV-dokumentasjon og bidra til en effektiv forvaltning av bygg og eiendommer.

FOKUS OMRÅDER

Vårt fokus er relatert til kvalitativ kontroll, kompetanse og effektivitet i dokumentasjonsprosessen, samt etterlevelse av gjeldende lover, forskrifter og standarder.

Vi tilbyr flere tjenester som:

 • Kurs/opplæring
 • Løpende tjenester/ajourhold oppdateringer
 • Formidling av programvare
 • Andre tjenester

MARKED

Vårt markedsområde er hele landet. Vi tilbyr våre tjenester til byggeprosjekter fra Nord til Sør.

KUNDER

Våre kunder er innen privat og offentlig sektor:

 • Entreprenører innen bygg og anlegg (Nye bygg, rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg)
 • Byggherre, bygg eier.
 • Eiendoms – og utviklingsselskaper.
 • Andre (Forvaltningsselskaper, boligbyggelag/borettslag mv.)

TJENESTER

Entreprenører – Ny bygg – Rehabilitering
Våre tjenester inneholder etablering, koordinering og kontroll av FDV dokumentasjon iht til gjeldende lover og regler, standarder og spesifikke krav på det enkelte prosjekt.

 • Koordinering: Vi opptrer som FDV koordinator og ansvarlig for oppfølging av alle leveranser fra involverte entreprenører/under entreprenører i prosjektet.
 • Kontroll: Vi gjennomfører kontroll iht alle gitte krav og utarbeider rapport av leveransekvalitet.
 • Etablering: Vi gjennomgår mottatte dokumentasjon fra minnepenner, ZIP-filer eller lignende og etablerer dokumentasjonsstruktur i henhold til FDV dokumentasjon og byggherres krav.

Vi tilbyr kursing i standarder og metoder knyttet til etablering av FDV dokumentasjon.
Vi tilbyr opplæring i bruk av digitale systemer for utarbeidelse av FDV dokumentasjon.
Andre tjenester kan tilbys på forespørsel.

Hovedleveranse:

 • Oppstartmøte med krav og ramme for hva som skal leveres.
 • Framdriftsplan med milepæler.
 • Bistand for kundens prosjektleder, i prosjektet og opp mot kunden kunde. Herunder deltakelse på et gitt antall bygge møter etter behov. (Avhengig av prosjektets kompleksitet og antall fag leveranser)
 • Kvalitetskontroll av FDV dokumentasjon, før overlevering til kunde.

Tilleggsleveranse:

 • Opplæringspakke, grunnleggende kurs i programvare og FDV dokumentasjon.
 • Tema dager for kunden. Eks. utvidet kurs for prosjektledere, med fokus på bruk av programvare, bygningstabell og dekomponering av objekter med tanke på framtidig rasjonell utførelse. (Temaer vil kunne tilpasses den enkelte organisasjon, og framtidige krav for FDV utførelse/dokumentasjon).
 • Andre tjenester. Gjennomgang bygg, oppmåling, tegning, spesifikke fokusområdet som brannforskrifter, brannbok mv.

Nevnte forslag er ikke uttømmende, men ment som eksempler for innspill og nye muligheter.

Byggherre – Eiendomsforvaltere

Ny bygg – Rehabilitering – Eksisterende bygg

Kvalitativ gjennomgang og kontroll av FDV dokumentasjon utarbeidet av entreprenør

 • Utarbeidelse av rapport med oppfølgingspunkter, oppfølging for byggherre mot entreprenør.

Ajourhold, oppdatering av ny dokumentasjon i FDV system/-programvare:

 • Innlegging av objekt, komponenter, teknisk spesifikasjon/datablad, HMS blad etc.
 • Registrere aktiviteter og gjøremål mot objekter og komponenter, iht. leverandørenes kravspesifikasjoner og byggherres internkontroll rutine beskrivelse.
 • Oppdatere brannbok, der dette er på krevd.
 • Oppdatere tegningsdokumentasjon, som bygget.

Annet ajourhold og dokumentregistrering for arkiv og framtidig dokumentasjon.

Andre tjenester:

 • Opplæringspakke, grunnleggende kurs i programvare og FDV dokumentasjon.
 • Tema dager for kunden. Eks. utvidet kurs for prosjektledere, med fokus på bruk av programvare, bygningstabell og dekomponering av objekter med tanke på framtidig rasjonell utførelse. (Temaer vil kunne tilpasses den enkelte organisasjon, og framtidige krav for FDV utførelse/dokumentasjon).
 • Gjennomgang bygg, oppmåling, tegning, spesifikke fokusområdet som brannforskrifter, brannbok, rømningsveier, merking ift. HMS områder, nødutganger, teknisk rom etc.
 • Vernerunder, gjennomgang av interne kontrollrutiner og dokumentasjoner.
 • Brannøvelser, gjennomføring/overvåking.
 • Vaskeapp, opplæring i programvare, ajourhold ift. tegning dokumentasjon mv.

Tilby andre kurs fra våre samarbeidspartnere som er relevant for eiendomsdrift
o Eks. opplæring i Insta 800.

Nevnte forslag er ikke uttømmende, men ment som eksempler for innspill og nye muligheter.

Våre ansatte

Rolf Ivar Normann


Daglig leder/ FDV koordinator

97419502

rolf.ivar.normann@fdvcompagniet.no

Gaute Ytterstad


FDV koordinator / Prosjektleder

47299105

gaute.ytterstad@fdvcompagniet.no

Hanne Linde


Siv Ing/ FDV koordinator

91555283

hanne.linde@fdvcompagniet.no

Stian Normann


Markedsleder/ Controller

95302597

stian.normann@fdvcompagniet.no

Kristiane Idsal-Holm


FDV koordinator / Dokumentkontroller

47868145

kristiane.idsal-holm@fdvcompagniet.no

Claus Klaussen


Salgsleder

91750735

claus.klaussen@fdvcompagniet.no

Christina Normann


Kontorleder

46817173

christina.normann@fdvcompagniet.no

Patrick Norheim


Teknisk tegner

45172796

patrick.norheim@fdvcompagniet.no

Thomas Dahl


FDV koordinator

96224926

thomas.dahl@fdvcompagniet.no

Jim Johnsen


Salgsleder Entreprenør

48840612

jim.johnsen@fdvcompagniet.no