Svebjørn Auto

Svebjørn Auto

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E 

NCC bygger nytt bygg for oppdragsgiver Narvik Bileiendom.

Bygget på 3308 kvadratmeter bruttoareal oppføres ved E6 sør for Narvik sentrum og skal huse nye lokaler for Volkswagen og Skoda bilutsalg.

Vi har bistått NCC som FDV-koordinering og takker for samarbeidet og tilliten.

Oppdragsgiver:
NCC

Entreprisestørrelse:
80 mill

Rolle i prosjektet:
FDV Koordinator