Settefiskanlegg Senja

Settefiskanlegg Senja

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

SETTEFISKANLEGG SENJA

SalMar bygger Nord-Norges største og mest moderne lakseslakteri. Det bygges et nytt bygg vegg-i-vegg med eksisterende anlegg, som i dag produserer 2.000 tonn smolt årlig. Den nye storstua har fått navnet InnovaNor.

SalMar utvider og et nytt, landbasert settefiskanlegg med sju avdelinger står nå klart.
Nybygget har et fotavtrykk på totalt 13 200 m2. I tillegg bygges det servicearealer og en etasje over deler av settefiskanlegget. Her er det blant annet fórlager, verksted, laboratorier, felles kantine og hybler til ansatte på vakt.

Peab Bjørn Bygg er totalentreprenør for bygg, og Billund Aquaculture er totalentreprenør for selve fiskeprosessen.

FDVcompagniet er engasjert av PEAB Bjørn Bygg for å ivareta rollen som FDV-koordinator gjennom prosjektet.

Vi er takknemlig for tilliten og vil involvere vår kompetanse til det beste for totalentreprenør og byggherre.

Oppdragsgiver:
PEAB Bjørn Bygg

Entreprisestørrelse:
440 mill

Rolle i prosjektet:
FDV Koordinator