Salangen Smoltanlegg

Salangen Smoltanlegg

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

SALANGFISK

​Gråkjær har oppført et nytt teknologisk avansert smoltanlegg for Salangfisk. Byggherren Salangfisk har nå optimale omgivelser til oppdrett.

Salangfisks nye anlegg får en produksjonskapasitet på 6 millioner laksesmolt, som er 10 ganger større enn den tidligere produksjon på omkring 600 000 storsmolt.

Byggherren uttaler om prosjektet: «En milepæl i Salangfisk AS’ og Salangen kommunes historie».

Salangfisks moderselskap, Salaks, er et fullintegrert selskap som både produserer smolt, matfisk og har eget slakteri. Nå utvider Salaks smoltproduksjonen med et teknologisk avansert RAS-anlegg for å sikre smolt til egen produksjon i sjø. Dette nye anlegget vil kunne produsere en laksesmolt opp til 250 gram samt redusere produksjonstiden i fjorden med 6–8 måneder.

Anlegget forventes å stå helt ferdig til sommeren 2018.

Vi takker Gråkjær for tilliten i forbindelse med FDV-koordinering på dette prosjektet.

Oppdragsgiver:
Gråkjær Aqua AS

Entreprisestørrelse:
250 mill

Rolle i prosjektet:
FDV Koordinator