Rud svømmehall

Rud svømmehall

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

RUD SVØMMEHALL I BÆRUM

Prosjektet er i gang og har en kostnadsramme på 461 millioner.

Bygget består av en stor ny svømmehall med to bassenger, et treningsbasseng på 50 meter x 25 meter, og et opplæringsbasseng på 12,5 meter x 9,5 meter. Begge bassengene vil få hev- og senkmuligheter, som vil gi god funksjonalitet, og gjør at de kan tilpasses en rekke ulike aktiviteter. Her blir det plass for både lek og læring.

Svømmeanlegget på Rud vil bli et av Norges mest klima- og energivennlige svømmeanlegg, og det blir Norges første BREEAM-sertifiserte badeanlegg. Dette innebærer blant annet 30 prosent lavere energiforbruk sammenlignet med tilsvarende bygg, passivhus-standard og en gjenvinningsgrad på overskuddsmaterialer på over 90 prosent.

Svømmehallen åpnes for publikum sommeren 2021. Bygging pågår og anlegget ferdigstilles for publikum høsten 2021.

FDVcompagniet er engasjert av NCC for å ivareta rollen som FDV-koordinator. Vi er takknemlig for tilliten og vil involvere vår kompetanse til det beste for totalentreprenør og byggherre.

Oppdragsgiver:
NCC

Entreprisestørrelse:
461 mill

Rolle i prosjektet:
FDV Koordinator