Rosthaug undervisningsbygg

Rosthaug undervisningsbygg

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

ROSTHAUG UNDERVISNINGSBYGG, INTERNAT OG VERKSTED

Peab har ført opp to nye bygg, et internat i massivtre og et verksted for Buskerud fylkeskommune. Kontrakten har en verdi på 41 millioner kroner eks. mva.

Internatet er på 640 kvadratmeter, og bygges i massivtre. Bygget skal romme 16 robuste hybler, med hvert sitt bad.

Verkstedet på 770 kvadratmeter bygges i tradisjonelt treverk og betong. Det skal benyttes av skolen til reparasjon og kontroll av interne og eksterne kjøretøy.

Dette er Peabs sjette byggprosjekt på skolen. De seneste 15 årene har Peab blant annet bygd en ridehall, renovert et internat, bygd nye lokaler til byggfaglinjene, rehabilitert og bygd et tilbygg til undervisningsbygget og rehabilitert administrasjonsbygget.

Vi i FDVcompagniet takker PEAB for samarbeidet og tilliten som FDV koordinator på dette prosjektet.

Oppdragsgiver:
Consto Nord

Entreprisestørrelse:
41 mill

Rolle i prosjektet:
FDV Koordinator