Ringerike VGS

Ringerike VGS

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

RINGERIKE VIDREGÅENDE SKOLE

Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende skolebygg på over 7 400 m², oppføring av nybygg på over 6 200 m² og utomhusarbeider. Et eksisterende bygg på ca. 1 000 m² skal rives før nybygget oppføres. Det nye bygget skal tilfredsstille kravene i TEK 17, og den eldre bygningsmassen skal rehabiliteres så tett på de samme kravene som praktisk mulig. Deler av arbeidet vil utføres på verneverdig bygg. De to byggene vil henge sammen med en glassgang.

Nybygget skal oppnå energiklasse B. Skolen skal tilrettelegges for 800 elever og 110 ansatte.

Oppstart på byggeplass er i april 2019 og planlagt ferdigstillelse er i 4. kvartal 2020.

FDVcompagniet er engasjert av Strøm Gundersen for å ivareta rollen som FDV-koordinator.

Vi er takker for tilliten.

Oppdragsgiver:
Strøm Gundersen

Entreprisestørrelse:
321 mill

Rolle i prosjektet:
FDV Koordinator