Prostneset Havneterminal Tromsø

Prostneset Havneterminal Tromsø

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

PROSTNESET HAVNETERMINAL, TROMSØ

Peab Bjørn Bygg har bygget ny havneterminal i Tromsø for Tromsø Havn KF.

Havneterminalen har blitt et signalbygg i Tromsø sentrum og et knutepunkt for reisende på land og sjø. Arbeidet med ny havneterminal har pågått i mange år, og den nye terminalen ble åpnet i juni 2018.

Konstruktivt samspill
Peab Bjørn Bygg kom inn i prosjektet høsten 2014, og har gjennom en lang samspillsfase bidratt til å gjøre prosjektet økonomisk realiserbart. Når byggeprosjektet satte i gang, var det med Peab Bjørn Bygg som totalentreprenør.

Et samfunnsbyggerprosjekt
Den nye havneterminalen er på ca. 12 000 m2, og inneholder godsterminal, passasjerterminal, kontorer, busstasjon, hurtigruteankomst og buss- og hurtigbåtankomst. I tillegg til å fungere som venterom for passasjerer har terminalen også en kommersiell del med restauranter og forretninger. På området er det også tilrettelagt for publikumsrettede funksjoner og kaipromenade.

FDVcompagniet har bistått i arbeidet med FDV leveranse og takker for tilliten.

Oppdragsgiver:
PEAB Bjørn Bygg AS

Entreprisestørrelse:
305 mill

Rolle i prosjektet:
FDV Koordinator