NMBU – Ås kommune

NMBU – Ås kommune

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

NMBUs nye forskningsfjøs for fjørfe på Ås. Det nye forskningsfjøset er et bygg på 1500 m2 er bygget i betong og tre.

Det inneholder 1 stort og 6 små forsøksrom, lager for fôr og forsøksutstyr, kjølerom, kontor, smittesluser, rom for avliving og rom for dissekering.

Forskningsfjøset er en del av en større flytting og nybygging, som NMBU foretar, for at samle alle fakulteter i Ås.

Det nye fjøset skal huse forskningsaktiviteten innenfor fjørfe og er et samarbeidsprosjekt mellom NMBU og aktørene i fjørfenæringen. Her vil det foregå en bred forskning innenfor fjørfeproduksjon.

Det ferdige forskingsfjøset regnes med å stå ferdig medio november 2019.

Vi takker Gråkjær for samarbeidet og tilliten som FDV kordinator.

Oppdragsgiver:
Gråkjær AS

Entreprisestørrelse:
80 mill

Rolle i prosjektet:
FDV Koordinator