Narvik Rådhus

Narvik Rådhus

For Consto Nord AS

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

REHABELITERING AV NARVIK RÅDHUS

Oppussingen av rådhuset har en prosjektramme på 180 millioner, og ferdigstillelse er satt til 1. kvartal 2017. Prosjektet omfatter rehabilitering av hele høgblokka, samt bystyresalen og tidligere bibliotekarealer, og alt gjennomføres etter kravene i Tek 10. Etter rehabiliteringen vil antall arbeidsplasser i bygget være ca 190.

Narvik kommune er byggherre. Consto har fått jobben som totalentreprenør og FDVcompagniet er engasjert av totalentreprenør som FDV koordinator på dette prosjektet.

Vi takker for tilliten.

Oppdragsgiver:
Consto Nord

Entreprisestørrelse:
180 mill

FDV Koordinator