Narvik Rådhus

Narvik Rådhus

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

REHABELITERING AV NARVIK RÅDHUS

Oppussingen av rådhuset har en prosjektramme på 180 millioner, og ferdigstillelse er satt til 1. kvartal 2017. Prosjektet omfatter rehabilitering av hele høgblokka, samt bystyresalen og tidligere bibliotekarealer, og alt gjennomføres etter kravene i Tek 10. Etter rehabiliteringen vil antall arbeidsplasser i bygget være ca 190.

Narvik kommune er byggherre  og Consto har fått jobben som totalentreprenør. FDVcompagniet er engasjert som FDV-koordinator på dette prosjektet.

Vi takker for tilliten.

Oppdragsgiver:
Consto Nord

Entreprisestørrelse:
180 mill

Rolle i prosjektet:
FDV Koordinator