Mistelpark

Mistelpark

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

MISTELPARK, HOLMESTRAND

Området ligger oppe på platået vest for Holmestrand bysentrum og har meget gode solforhold og utsikt til sjøen. Målet her har vært å utnytte den unike tomten for å skape et godt sted å leve. Området er planlagt utbygget med leilighetsbygg, småhusbebyggelse, og en stor felles park.
I dette byggetrinnet vil det bygges 4 leilighetsbygg med 3 til 5 etasjer. Byggene vil ha fra 11 til 19 leiligheter, til sammen 52 leiligheter.

Alle leilighetene er utformet slik at de får gode solforhold, store terrasser og gode planløsninger.
Leilighetene får heis direkte fra underliggende parkeringskjeller opp til inngangspartiet. Fasadene vil oppføres med kledning av tre, plater og pussede flater. Det tilstrebes variasjon i form av oppbrytning av felter og farge på panel og plater.

FDVcompagniet er engasjert av ALENTO for å ivareta rollen som FDV-koordinator gjennom byggefasen.

Vi ser frem til samarbeidet på et prosjekt som skal føre til et moderne, levende og aktivt nabolag hvor man vil møtes, omgås, leke, slappe av og ha alle muligheter til å være den del av et felleskap.

Vi er takknemlig for tilliten og takker for oppdraget.

Oppdragsgiver:
Alento

Rolle i prosjektet:
FDV Koordinator