Luranetunet Os kommune

Luranetunet Os kommune

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

LURANETUNET OMSORGSSENTER, sykehjemsavdeling, demensavdeling og tropehagen.

Det er Consto Bergen som står for byggingen.

Rehabilitering av administrasjon og inngangsparti. Påbygg for nytt dagsenter. Nybygg i 3 etasjer med 60 sykehjemsrom, 36 dementplasser og underliggende kjeller (hele bygget). Mellom eksisterende bygg og nybygg er det bygget en klimatisert tropehage med glasstak. Tropehagen fremstår som et samlende treffsted for alle beboerne. Alle rom inn mot atriet har fin oversikt over det som skjer inne i atriet.

Arealene er klimatisert og kan benyttes hele året.

FDVcompagniet takker for tilliten som FDV koordinator.

Oppdragsgiver:
Consto Bergen

Entreprisestørrelse:
190 mill

Rolle i prosjektet:
FDV Koordinator