Lindelia bo- og behandlingssenter og omsorgsboliger

Lindelia bo- og behandlingssenter og omsorgsboliger

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

LINDELIA BO- OG BEHANDLINGSSENTER OG OMSORGSBOLIGER

Et nytt flott fremtidsrettet bo- og behandlingssenter, med både kafeteria og sansehager til brukernes forlystelse sto ferdig ved slutten av 2020.
Bo- og behandlingssentret rommer 131 beboerplasser, bestående av 3 etasjer og underjordisk parkeringskjeller.

På tomten er det oppført ti flotte omsorgsboliger innen psykiatri, samt to treningsboliger som blir energieffektive og moderne. Boligene er utformet med to etasjer, i tillegg til kjeller for boder, garderober, vaskerom og tekniske anlegg.

FDVcompagniet er engasjert av BACKE Stor – Oslo for å ivareta rollen som FDV-koordinator. Vi takker takknemlig for tilliten og vil involvere vår kompetanse til det beste for totalentreprenør og byggherre.

Oppdragsgiver:
BACKE Stor- Oslo

Entreprisestørrelse:
537,2 mill

Rolle i prosjektet:
FDV Koordinator