Kobbvatn Transformator stasjon

Kobbvatn Transformator stasjon

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

KOBBVATN TRANSFORMATOR STASJON

Fauskebygg AS fikk kontrakt på grunn- og betongarbeidene ved nye Kobbvatnet stasjon. De startet opp arbeidet høst 2019.
Når bunnplaten i transformatorsjakten støpes, går hele 160 m3 betong med til dette. Dernest skal fundamentsøylene til apparatanleggene støpes.

Fauskebygg AS skal også oppføre et kontrollbygg og et lagerbygg, med planlagt ferdigstillelse 4.kvartal 2019.

Når kontrollbygget er reist, vil selve kontrollanleggene bli installert av Jacobsen Elektro.
Apparatanleggene til stasjonen blir levert av ABB.

Dalekovod har ansvaret for å bygge om kraftledninger fra dagens stasjon ved Kobbelv til nye Kobbvatnet stasjon.

Bakgrunnen for ny stasjon er å legge til rette for ny fornybar småkraft samt behov for bedret forsyningssikkerhet i regionalnettet til Nord-Salten Kraft (NSK).

FDVcompagniet er engasjert som FDV koordinator av Fauskebygg.

Vi er takknemlig for tilliten og vil involvere vår kompetanse til det beste for totalentreprenør.

Oppdragsgiver:
Fauskebygg AS

Entreprisestørrelse:
80 mill

Rolle i prosjektet:
FDV Koordinator