Frydenlund Terrasse

Frydenlund Terrasse

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

FRYDENLUND TERRASSE

Consto sikret seg oppdraget å bygge 26 leiligheter i fire etasjer på taket av forretningsbygget Domus, i Narvik sentrum.

Domusbygget var da det ble tatt i bruk i 1975, Nord-Norges største forretningsbygg med en grunnflate på 3.000 kvadratmeter.

De 26 leilighetene, fra 55 til 120 kvadratmeter, får utvilsomt en spektakulært utsikt over malmbyen.
Frydenlund terrasse, oppføres i tre fulle etasjer, samt en tilbaketrukket toppetasje, med tre leiligheter.

FDVcompagniet er engasjert som FDV koordinator av Consto.

Vi takker takknemlig for tilliten og samarbeidet.

Oppdragsgiver:
Kubera AS

Entreprisestørrelse:
60 mill

Rolle i prosjektet:
FDV Koordinator