EIK Senteret Mosjøen

EIK Senteret Mosjøen

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

EIK SENTERET MOSJØEN

Det nye senteret inneholder stort og moderne verksted, lager, butikk, utstillingshall og kontorer.

Gråkjær leverer bygget i totalentreprise hvor Gråkjær tar hånd om alt av tegning og planlegging, prosjektering og gjennomføring av prosjektet. Løsningene er utarbeidet i nær dialog med Eik Senteret.
Bygget leveres i betong, stål og trekonstruksjon med fokus på lave drift- og vedlikeholdskostnader, god logistikk og god akustikk i bygget.

FDVcompagniet er engasjert som FDV koordinator av Gråkjær.

Vi er takknemlig for tilliten og vil involvere vår kompetanse til det beste for totalentreprenør.

Oppdragsgiver:
Gråkjær AS

Entreprisestørrelse:
30 mill

Rolle i prosjektet:
FDV Koordinator