Brøter Terrasse

Brøter Terrasse

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

BRØTER TERRASSE, topp moderne leiligheter sentralt i Lillestrøm.

Det er Asker Entreprenør som har stått for byggingen.

Prosjektet Brøter Terrasse består av 78 leiligheter bygget rundt en kvartalshage. Leilighetene varierer i størrelse fra 36 til 136 kvadratmeter. Leilighetene er fordelt på to bygg med heis, uteplasser og takterrasser. Den høyeste delen av bygget blir på åtte etasjer. Det er parkering i kjeller og godt med sykkelparkering både utendørs og i parkeringskjelleren.

Bygget skal Breeam-sertifiseres i klasse «Very Good».

FDVcompagniet takker for tilliten som FDV koordinator.

Oppdragsgiver:
Asker Entreprenør

Entreprisestørrelse:
192 mill

Rolle i prosjektet:
FDV Koordinator