Botngård Ungdomsskole

Botngård Ungdomsskole

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

BOTNGÅRD SKOLE

Botngård ungdomsskole blir på tre etasjer, og skal romme ni klasserom i tillegg til arbeidsrom og kontorplasser for de ansatte og egne rom for skolekjøkken, sløyd og naturfag – for å nevne noen.

I tillegg til den flotte nye skolen, skal det legges mye flid i uteområdene. Her blir det muligheter for å holde på med håndball, fotball, skating og sjakk, og det skal også bygges et utvendig amfi.

Byggmesteran er totalentreprenører og koordinerer alle aspektene ved bygget. Prosjektet er forventet overlevert august 2020.

FDVcompagniet er engasjert av Byggmesteran for å ivareta rollen som FDV-koordinator. Vi er takknemlig for tilliten og vil involvere vår kompetanse til det beste for totalentreprenør og byggherre.

Oppdragsgiver:
Byggmesteran

Entreprisestørrelse:
138 mill

Rolle i prosjektet:
FDV Koordinator