Alta omsorgssenter

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

ALTA OMSORGSSENTER

Peab Bjørn Bygg har vært totalentreprenør på Alta omsorgssenter som er på rundt 24 000 kvadratmeter. Dette er Nord-Norges største massivtreprosjekt.

Altas nye omsorgssenter består 60 omsorgsboliger og 108 sykehjemsplasser fordelt på totalt fem bygg. Hele prosjektet er bygget i massivtre.

Omsorgssenteret har beliggenhet i Alta sentrum. De fem bygningene, som totalt utgjør et areal på rundt 24 000 kvadratmeter, består av flere avdelinger og funksjoner. Det er blant annet 54 heldøgns bemannede omsorgsboliger og seks heldøgns bemannede omsorgsboliger for yngre brukere. I tillegg er det bygget 72 langtids sykehjemsplasser og 36 korttids sykehjemsplasser.

Det har gått om lag 9500 kubikkmeter betong og 4000 kubikkmeter massivtre til dette prosjektet.

Arkitekt er Stein Halvorsen Arkitekter. Oppstart var i januar 2018 og prosjektet ble overlevert høsten 2020.

Vi har fulgt prosjektet siden oppstart og bistått med vår kompetanse sammen med Alta Kommune og Peab Bjørn Bygg.

Vi takker for tilliten og samarbeidet som FDV-koordinator.

Oppdragsgiver:
Alta Kommune

Entreprisestørrelse:
566 mill

Rolle i prosjektet:
FDV Koordinator