Ny Bilia på VollebekkBilia skal etablere seg i nye lokaler med nybilsalg, bruktbilformidling og tilhørende verksteder. Bygget skal tilfredsstille miljøsertifiseringen BREEAM-NOR Excellent.

Det nye bygget til Bilia er planlagt over fem etasjer, med en fasade preget av glass, med salgsavdeling, verksted, vaskehall og kontorer. Kun to av etasjene vil være synlig over terrenget, sett fra sør. Mot nord er det et høyt og langstrakt bygg, med bakenforliggende tekniske rom. Bygget vil følge det eksisterende landskapsbildet og tilpasses gjeldene regulering på høyde og utstrekning.

Bygget vil ha ulike uttrykk på de forskjellige etasjene, men med et helhetlig totaltinntrykk. Glassfasadene mot sørvest og sørøst sørger for rikelig utsyn og dagslys. Hovedinngangen er lagt i forbindelse med innkjøring og grøntareal med trær og regnbedd. I tillegg er det utformet som et torgareal med sitteplasser og sykkelparkeringer.

Det legges til rette for grøntarealer og naturmangfold som et miljøtiltak i tråd med BREEAM-sertifiseringen.

FDVcompagniet er engasjert av Insenti for å ivareta rollen som FDV-koordinator gjennom byggefasen.

Vi ser frem til samarbeidet.