Hartvig Nissen VGSÅ bygge gode skoler er noe av det viktigste man kan gjøre og nå skal tre gamle ærverdige bygninger rehabiliteres, det skal oppføres to nye bærekraftige bygg, samt lages et nytt uteområde til glede for elever, lærere og andre brukere av skolen.

Veidekke har inngått kontrakt med Oslobygg KF.

Hartvig Nissen videregående skole har holdt til på Frogner i Oslo siden slutten av 1800-tallet. Skolen som er kjent fra TV-serien «Skam», skal nå gjennom en total sanering og rehabilitering av de tre vernede byggene på til sammen 9.100 m2.

Veidekke skal også oppføre to nye bygg på totalt 3.600 m2 med passivhusstandard: Et dramabygg med blant annet dramasaler og kantine og et gymnastikkbygg under skolegården med to gymsaler, garderober, teknisk rom med mer. Skolegården skal oppgraderes til et nytt byrom som binder skolebyggene sammen, og President Harbitz gate skal stenges og blir en del av skolegården.

Planlagt ferdigstillelse i 2024.

FDVcompagniet er engasjert av Veidekke for å ivareta rollen som FDV-koordinator gjennom byggefasen.

Vi ser frem til samarbeidet.