Gimle 4HSH Entreprenør bygger tre nye studentboligbygg på Gimle i Kristiansand for SIA. Byggene oppføres i massivtre og med prefabrikkerte fasader i tre.

Det skal bygges totalt 184 leiligheter med til sammen 271 hybelenheter/sengeplasser. Prosjektet startet våren 2023 og ferdigstilles til sommeren 2024 og utføres i totalentreprise for byggherren.

FDVcompagniet er engasjert av HSH Entreprenør for å ivareta rollen som FDV-koordinator gjennom byggefasen.

Vi ser frem til samarbeidet.