Et anlegg for fremtiden

Birger N. Haugs nye gigantanlegg måler hele 13.700 kvadratmeter. Det nye bilvarehuset skal ta hånd om «alt». Anlegget skal blant annet romme 6000 kvadratmeter med salgslokaler og 4500 kvadratmeter med verksted. I tillegg etableres det dekkhotell over to etasjer som har plass til 3500 hjulsett. Anlegget rommer også en egen småskadeavdeling samt bilpleie.

Hele første etasje er dedikert til servicemarkedet og i forkant av verkstedet vil det være tre porter som er dedikert til «hurtigservice» for elbiler. Det blir også etablert et eget løp for EU-kontroll (PKK) hvor en scanner måler både slitasje på hjul og understell. Her blir det også et kamera som tar bilder for å oppdage skader på bilen.

Totalentreprisen er satt bort til Ø.M. Fjeld-selskapet Asker Entreprenør.

Byggingen er i gang og anlegget har en totalkostnad på rundt 250 millioner kroner skal stå klart til sommeren.

Vi er takknemlig for tilliten og vil involvere vår kompetanse til det beste for totalentreprenør og byggherre.

Veidekke har inngått kontrakt med Omsorgsbygg Oslo KF om riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av det nye miljøsertifiserte Majorstuhjemmene med blant annet 120 sykehjemsplasser sentralt i Oslo. Oppdraget er en totalentreprise verdt 608 millioner kroner ekskl. mva.

Majorstuehjemmene skal oppnå klassifiseringen Breeam Excellent og byggearbeidene skal gjennomføres med en målsetning om utslippsfri byggeplass. Eksisterende bygnings­masse skal rives, og en rekke materialer er planlagt for ombruk i det nye bygget. Sykehjemmet blir på nær 16.000 m 2 og skal foruten de 120 sykehjemsplasser romme blant annet dagsenter, kafe, bibliotek, vinterhager samt sansehager både på tak og i gårdsrommet. Prosjektet omfatter også et offentlig torg mot Sporveismuseet.

Byggestart er planlagt i september med ferdigstillelse i januar 2024.

FDVcompagniet er engasjert av Veidekke for å ivareta rollen som FDV-koordinator gjennom byggefasen. Vi ser frem til samarbeidet på et prosjekt som skal føre til et moderne bygg, et sted hvor det blir godt å bo og jobbe.

Det nye sykehuset i Narvik skal erstatte det gamle sykehuset på «sykehushaugen» i Narvik sentrum og bygningene i Håkvik.

Nye UNN Narvik skal sikre bedre kvalitet på helsetjenestene, økt pasientsikkerhet, lengre åpningstider og kortere ventetid. Helhetlig pasientforløp og pasientbehandling skal være førende prinsipper for valg av løsning for det nye sykehuset. Arealet skal tilrettelegge for flyt, god logistikk og gode arbeidsprosesser.

Tall og fakta om det nye sykehuset:

Sykehuset vil dekke et lokalsykehusområde på omtrent 29 000 innbyggere i Nordre Nordland og Sør-Troms og i tillegg tilby tjenester til Universitetssykehuset Nord-Norges totale opptaksområde på 190 000 innbyggere.
Byggestart er planlagt til 2020.
Det planlegges at det nye bygget kan tas i bruk sommeren 2024.
Samlet areal: Omtrent 26 000 m²
Den totale kostnadsrammen er på nær 3 mrd. kroner

Vi er takknemlig for tilliten og vil involvere vår kompetanse til det beste for totalentreprenør og byggherre.

SalMar utvider og snart vil et nytt, landbasert settefiskanlegg med sju avdelinger stå klart.
Nybygget får et fotavtrykk på totalt 13 200 m2. I tillegg bygges det servicearealer og en etasje over deler av settefiskanlegget. Her blir det blant annet fórlager, verksted, laboratorier, felles kantine og hybler til ansatte på vakt.

Peab Bjørn Bygg er totalentreprenør for bygg, og Billund Aquaculture er totalentreprenør for selve fiskeprosessen.

Fakta om prosjekt Senja 2:

Nytt landbasert settefiskanlegg
Fotavtrykk: 13 200 m2
Total bygningsmasse: 16 000 m2
Totalt sju avdelinger: 1 klekkeri, 2 startfóring, 2 yngel, 2 påvekstavdelinger
I tillegg bygges servicearealer som fórlager, tekniske rom, verksted, laboratorier, felles kantine for begge byggene, og hybler til de ansatte som er på vakt
Arkitekt: Voll Arkitekter v/ansvarlig arkitekt Ole Løkken
Oppstart: Mai 2020
Ferdigstillelse: Juli 2022

FDVcompagniet er engasjert av PEAB Bjørn Bygg for å ivareta rollen som FDV-koordinator gjennom prosjektet.

Vi er takknemlig for tilliten og vil involvere vår kompetanse til det beste for totalentreprenør og byggherre.