Nye Narvik Sykehus

Det nye sykehuset i Narvik skal erstatte det gamle sykehuset på «sykehushaugen» i Narvik sentrum og bygningene i Håkvik.

Nye UNN Narvik skal sikre bedre kvalitet på helsetjenestene, økt pasientsikkerhet, lengre åpningstider og kortere ventetid. Helhetlig pasientforløp og pasientbehandling skal være førende prinsipper for valg av løsning for det nye sykehuset. Arealet skal tilrettelegge for flyt, god logistikk og gode arbeidsprosesser.

Tall og fakta om det nye sykehuset:

Sykehuset vil dekke et lokalsykehusområde på omtrent 29 000 innbyggere i Nordre Nordland og Sør-Troms og i tillegg tilby tjenester til Universitetssykehuset Nord-Norges totale opptaksområde på 190 000 innbyggere.
Byggestart er planlagt til 2020.
Det planlegges at det nye bygget kan tas i bruk sommeren 2024.
Samlet areal: Omtrent 26 000 m²
Den totale kostnadsrammen er på nær 3 mrd. kroner

Vi er takknemlig for tilliten og vil involvere vår kompetanse til det beste for totalentreprenør og byggherre.

SalMar utvider og snart vil et nytt, landbasert settefiskanlegg med sju avdelinger stå klart.
Nybygget får et fotavtrykk på totalt 13 200 m2. I tillegg bygges det servicearealer og en etasje over deler av settefiskanlegget. Her blir det blant annet fórlager, verksted, laboratorier, felles kantine og hybler til ansatte på vakt.

Peab Bjørn Bygg er totalentreprenør for bygg, og Billund Aquaculture er totalentreprenør for selve fiskeprosessen.

Fakta om prosjekt Senja 2:

Nytt landbasert settefiskanlegg
Fotavtrykk: 13 200 m2
Total bygningsmasse: 16 000 m2
Totalt sju avdelinger: 1 klekkeri, 2 startfóring, 2 yngel, 2 påvekstavdelinger
I tillegg bygges servicearealer som fórlager, tekniske rom, verksted, laboratorier, felles kantine for begge byggene, og hybler til de ansatte som er på vakt
Arkitekt: Voll Arkitekter v/ansvarlig arkitekt Ole Løkken
Oppstart: Mai 2020
Ferdigstillelse: Juli 2022

FDVcompagniet er engasjert av PEAB Bjørn Bygg for å ivareta rollen som FDV-koordinator gjennom prosjektet.

Vi er takknemlig for tilliten og vil involvere vår kompetanse til det beste for totalentreprenør og byggherre.