Nye Narvik Sykehus

Det nye sykehuset i Narvik skal erstatte det gamle sykehuset på «sykehushaugen» i Narvik sentrum og bygningene i Håkvik.

Nye UNN Narvik skal sikre bedre kvalitet på helsetjenestene, økt pasientsikkerhet, lengre åpningstider og kortere ventetid. Helhetlig pasientforløp og pasientbehandling skal være førende prinsipper for valg av løsning for det nye sykehuset. Arealet skal tilrettelegge for flyt, god logistikk og gode arbeidsprosesser.

Tall og fakta om det nye sykehuset:

Sykehuset vil dekke et lokalsykehusområde på omtrent 29 000 innbyggere i Nordre Nordland og Sør-Troms og i tillegg tilby tjenester til Universitetssykehuset Nord-Norges totale opptaksområde på 190 000 innbyggere.
Byggestart er planlagt til 2020.
Det planlegges at det nye bygget kan tas i bruk sommeren 2024.
Samlet areal: Omtrent 26 000 m²
Den totale kostnadsrammen er på nær 3 mrd. kroner

Vi er takknemlig for tilliten og vil involvere vår kompetanse til det beste for totalentreprenør og byggherre.