Gimle 4

Det skal bygges totalt 184 leiligheter med til sammen 271 hybelenheter/sengeplasser. Prosjektet startet våren 2023 og ferdigstilles til sommeren 2024 og utføres i totalentreprise for byggherren.

FDVcompagniet er engasjert av HSH Entreprenør for å ivareta rollen som FDV-koordinator gjennom byggefasen.

Vi ser frem til samarbeidet.

Prosjektet Voldsløkka skole skal transformere en flott gammel bygning, Heidenreichbygget, som i kombinasjon med et miljø- og energi riktig nybygg skal skape en flott og tidsriktig skole.

Nybygget på Voldsløkka skal bygges som plusshus med solceller på både tak og fasader. Det er høye miljøambisjoner også for byggeprosessen. Maskiner på byggeplassen skal som minimum benytte fossilfri drivstoff og målsettingen er mest mulig utslippsfrie løsninger.

Skolen skal etter planen være ferdig i August 2023.

FDVcompagniet er engasjert av Veidekke for å ivareta rollen som FDV-koordinator gjennom byggefasen.

Vi ser frem til samarbeidet.

Det nye bygget til Bilia er planlagt over fem etasjer, med en fasade preget av glass, med salgsavdeling, verksted, vaskehall og kontorer. Kun to av etasjene vil være synlig over terrenget, sett fra sør. Mot nord er det et høyt og langstrakt bygg, med bakenforliggende tekniske rom. Bygget vil følge det eksisterende landskapsbildet og tilpasses gjeldene regulering på høyde og utstrekning.

Bygget vil ha ulike uttrykk på de forskjellige etasjene, men med et helhetlig totaltinntrykk. Glassfasadene mot sørvest og sørøst sørger for rikelig utsyn og dagslys. Hovedinngangen er lagt i forbindelse med innkjøring og grøntareal med trær og regnbedd. I tillegg er det utformet som et torgareal med sitteplasser og sykkelparkeringer.

Det legges til rette for grøntarealer og naturmangfold som et miljøtiltak i tråd med BREEAM-sertifiseringen.

FDVcompagniet er engasjert av Insenti for å ivareta rollen som FDV-koordinator gjennom byggefasen.

Vi ser frem til samarbeidet.

Veidekke har inngått kontrakt med Oslobygg KF.

Hartvig Nissen videregående skole har holdt til på Frogner i Oslo siden slutten av 1800-tallet. Skolen som er kjent fra TV-serien «Skam», skal nå gjennom en total sanering og rehabilitering av de tre vernede byggene på til sammen 9.100 m2.

Veidekke skal også oppføre to nye bygg på totalt 3.600 m2 med passivhusstandard: Et dramabygg med blant annet dramasaler og kantine og et gymnastikkbygg under skolegården med to gymsaler, garderober, teknisk rom med mer. Skolegården skal oppgraderes til et nytt byrom som binder skolebyggene sammen, og President Harbitz gate skal stenges og blir en del av skolegården.

Planlagt ferdigstillelse i 2024.

FDVcompagniet er engasjert av Veidekke for å ivareta rollen som FDV-koordinator gjennom byggefasen.

Vi ser frem til samarbeidet.

Det nye hotellet vil bli plassert i Narvikfjellet rett ovenfor påstigning til den nye gondolen, og vil bestå av 54 rom fordelt over tre etasjer, samt hoveddel med fellesarealer i plan 1 og 2, og suite i toppetasjen.

Plasseringen er strategisk i forhold til den utviklingen og utbyggingen som skjer i Narvikfjellet for
tiden med tilrettelegging for økt turisme, løypenett og heisanlegg. Byggingen er allerede godt i gang og skal ferdigstilles i 2023.

Vi er takknemlig for tilliten og stolt av å kunne bidra med vår kompetanse til det beste for totalentreprenør Consto Nord og byggherre.

Veidekke har inngått kontrakt med Omsorgsbygg Oslo KF om riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av det nye miljøsertifiserte Majorstuhjemmene med blant annet 120 sykehjemsplasser sentralt i Oslo. Oppdraget er en totalentreprise verdt 608 millioner kroner ekskl. mva.

Majorstuehjemmene skal oppnå klassifiseringen Breeam Excellent og byggearbeidene skal gjennomføres med en målsetning om utslippsfri byggeplass. Eksisterende bygnings­masse skal rives, og en rekke materialer er planlagt for ombruk i det nye bygget. Sykehjemmet blir på nær 16.000 m 2 og skal foruten de 120 sykehjemsplasser romme blant annet dagsenter, kafe, bibliotek, vinterhager samt sansehager både på tak og i gårdsrommet. Prosjektet omfatter også et offentlig torg mot Sporveismuseet.

Byggestart er planlagt i september med ferdigstillelse i januar 2024.

FDVcompagniet er engasjert av Veidekke for å ivareta rollen som FDV-koordinator gjennom byggefasen. Vi ser frem til samarbeidet på et prosjekt som skal føre til et moderne bygg, et sted hvor det blir godt å bo og jobbe.