Alpinhotell NarvikHotellet, som blir eid av Nordic Gruppen og Holmøy Gruppen blir bygget midt i Narvikfjellets anlegg og skal driftes av Narvikfjellet. Allerede neste høst blir det tatt i bruk.

Det nye hotellet vil bli plassert i Narvikfjellet rett ovenfor påstigning til den nye gondolen, og vil bestå av 54 rom fordelt over tre etasjer, samt hoveddel med fellesarealer i plan 1 og 2, og suite i toppetasjen.

Plasseringen er strategisk i forhold til den utviklingen og utbyggingen som skjer i Narvikfjellet for
tiden med tilrettelegging for økt turisme, løypenett og heisanlegg. Byggingen er allerede godt i gang og skal ferdigstilles i 2023.

Vi er takknemlig for tilliten og stolt av å kunne bidra med vår kompetanse til det beste for totalentreprenør Consto Nord og byggherre.