Settefiskanlegg SenjaSalMar bygger Nord-Norges største og mest moderne lakseslakteri. Det bygges et nytt bygg vegg-i-vegg med eksisterende anlegg, som i dag produserer 2.000 tonn smolt årlig. Den nye storstua har fått navnet InnovaNor.

SalMar utvider og snart vil et nytt, landbasert settefiskanlegg med sju avdelinger stå klart.
Nybygget får et fotavtrykk på totalt 13 200 m2. I tillegg bygges det servicearealer og en etasje over deler av settefiskanlegget. Her blir det blant annet fórlager, verksted, laboratorier, felles kantine og hybler til ansatte på vakt.

Peab Bjørn Bygg er totalentreprenør for bygg, og Billund Aquaculture er totalentreprenør for selve fiskeprosessen.

Fakta om prosjekt Senja 2:

Nytt landbasert settefiskanlegg
Fotavtrykk: 13 200 m2
Total bygningsmasse: 16 000 m2
Totalt sju avdelinger: 1 klekkeri, 2 startfóring, 2 yngel, 2 påvekstavdelinger
I tillegg bygges servicearealer som fórlager, tekniske rom, verksted, laboratorier, felles kantine for begge byggene, og hybler til de ansatte som er på vakt
Arkitekt: Voll Arkitekter v/ansvarlig arkitekt Ole Løkken
Oppstart: Mai 2020
Ferdigstillelse: Juli 2022

FDVcompagniet er engasjert av PEAB Bjørn Bygg for å ivareta rollen som FDV-koordinator gjennom prosjektet.

Vi er takknemlig for tilliten og vil involvere vår kompetanse til det beste for totalentreprenør og byggherre.