Sandsli bo- og aktivitetssenter

Sandsli bo- og aktivitetssenter

for Constructa

P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

SANDSLI BO- OG AKTIVITETSSENTER

Sandsli bo- og og aktivitetssenter er under bygging og skal gi 120 nye sykehjemsplasser og 30 omsorgsleiligheter (Omsorg Pluss).

Prosjektet inneholder også aktivitetssenter med aktivitetsrom, kantine og trimrom med videre. Bygget får også parkeringskjeller.

Prosjektet legger stor vekt på demenstilpasning og gode uterom med sansehager. Bygget får en halvklimatisert vinterhage.

Senteret får fire etasjer. Det blir det største av de tre nye sykehjemmene som blir bygget i Bergen de neste årene.

Nybygget skal føres opp etter passivhusstandard. Oppvarming av bygget vil være basert på fjernvarme.

Senteret skal stå klart til bruk 1. september 2020.

FDVcompagniet er engasjert av Constructa for å ivareta rollen som FDV-koordinator. Vi er takknemlig for tilliten og vil involvere vår kompetanse til det beste for totalentreprenør og byggherre.

Oppdragsgiver:
Constructa

Entreprisestørrelse:
823 mill

FDV Koordinator